Verktygsraden Egenskaper för ritobjekt

Verktygsraden Egenskaper för ritobjekt för objekt som du markerar i tabellen innehåller kommandon för formatering och justering.

Linje

Anger formateringsalternativ för den markerade linjen.

Icon Line

Linje

Linjeslut

Öppnar verktygsraden Linjeslut. Använd de symboler som visas för att definiera stil på änden av den markerade linjen.

Icon Line Ends

Linjeslut

Linjestil

Select the line style that you want to use.

Ikon

Linjestil

Linjebredd

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

Symbol

Linjebredd

Linjefärg

Select a color for the line.

Symbol

Linjefärg

Yta

Ange fyllningsegenskaper för det markerade ritobjektet.

Icon Area

Yta

Ytstil/-fyllning

Markera den typ av fyllning som du vill tilldela det markerade ritobjektet.

Symbol

Ytstil/-fyllning

Rotera

Roterar det markerade objektet.

Symbol

Rotera

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

On Drawing Object Properties bar or Form Design bar, click

Icon Anchor

Anchor

Längst fram

Flyttar det markerade objektet längst upp i staplingsordningen, så att det befinner sig framför de andra objekten.

Icon Bring to Front

Längst fram

Längst bak

Flyttar det markerade objektet längst ned i staplingsordningen, så att det befinner sig bakom de andra objekten.

Icon Send to Back

Längst bak

Till förgrunden

Flyttar det markerade objektet framför texten.

Icon To Foreground

I förgrunden

Till bakgrunden

Flyttar det markerade objektet bakom text.

Icon To Background

I bakgrunden

Justering

Ändrar justeringen av markerade objekt.

Symbol

Justering

Stötta oss!