Verktygsraden Formatering

Verktygsraden Formatering innehåller grundläggande kommandon för manuell formatering.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

Teckensnittsnamn

Gör att du kan markera ett teckensnittsnamn i listan eller ange ett direkt.

Du kan ange flera teckensnitt avgränsade med semikolon. LibreOffice använder varje namngivet teckensnitt i tur och ordning om det föregående teckensnittet inte är tillgängligt.

Ikon

Teckensnittsnamn

Teckenstorlek

Gör att du kan välja mellan olika teckenstorlekar från listan eller ange en storlek manuellt.

Fet

Gör den markerade texten fet. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet fetstilt. Om markeringen eller ordet redan är fetstilt tas formateringen bort.

Icon Bold

Fet

Kursiv

Gör den markerade texten kursiverad. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet kursiverat. Om markeringen eller ordet redan har kursiv stil tas kursiveringen bort.

Icon Italic

Kursiv

Understrykning

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Understruken

Teckensnittsfärg

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Symbol

Teckenfärg

Vänsterjusterad

Justerar cellens innehåll åt vänster.

Icon Align Left

Vänsterjusterad

Justering centrerat horisontellt

Centrerar cellens innehåll horisontellt.

Icon Centered

Högerjusterad

Justerar cellens innehåll åt höger.

Icon Align Right

Högerjusterad

Marginaljusterad

Justerar cellens innehåll mot vänster och höger cellkant.

Icon Justified

Marginaljusterad

Talformat: valuta

Använder standardvalutaformatet för de markerade cellerna.

Currency Number Format Icon

Talformat: valuta

Talformat: procent

Använder procentformatet för de markerade cellerna.

Icon

Talformat: procent

Talformat: standard

Använder standardtalformatet för de markerade cellerna.

Icon Standard Format

Talformat: standard

Talformat: lägg till decimal

Lägger till en decimal för talen i de markerade cellerna.

Icon Add Decimal Place

Talformat: lägga till decimaler

Talformat: radera decimal

Tar bort en decimal från talen i de markerade cellerna.

Icon Delete Decimal Place

Talformat: ta bort decimal

Decrease Indent

Klicka på ikonen Minska indrag om du vill minska vänsterindraget för det aktuella stycket eller cellinnehållet och ställa in det på det tidigare standardtabbläget.

Icon

Minska indrag

Increase Indent

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

Icon

Öka indrag

Inramning

När du klickar på ikonen Inramning öppnas verktygsraden Inramning där du kan ändra inramning för ett tabellområde eller ett objekt.

Symbol

Inramning

Bakgrundsfärg

Klicka för att öppna en verktygsrad där du kan välja en bakgrundsfärg för ett stycke genom att klicka. Färgen används som bakgrundsfärg i det aktuella stycket eller de markerade styckena.

Icon Background color

Bakgrundsfärg

Justera överkant

Justerar cellens innehåll mot dess övre kant.

Ikon

Justera överkant

Justera centrerat vertikalt

Centrerar cellens innehåll vertikalt.

Ikon

Justera centrerat vertikalt

Justera nederkant

Justerar cellens innehåll mot dess nedre kant.

Ikon

Justera nederkant

Talformat: Date

Använder datumformatet på de markerade cellerna.

Talformat: Exponentiell

Använder exponentiellt format på de markerade cellerna.

Fler ikoner

Om CTL-stöd är aktiverat visas ytterligare två ikoner.

Vänster-till-höger

left to right icon

Texten skrivs in från vänster till höger.

Höger-till-vänster

right to left icon

Text som är formaterad i ett språk med komplex textlayout skrivs in från höger till vänster.

Stötta oss!