Verktygsraden Formatering

Verktygsraden Formatering innehåller grundläggande kommandon för manuell formatering.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

Teckensnittsnamn

Gör att du kan markera ett teckensnittsnamn i listan eller ange ett direkt.

Du kan ange flera teckensnitt avgränsade med semikolon. LibreOffice använder varje namngivet teckensnitt i tur och ordning om det föregående teckensnittet inte är tillgängligt.

Ikon

Teckensnittsnamn

Teckenstorlek

Gör att du kan välja mellan olika teckenstorlekar från listan eller ange en storlek manuellt.

Fet

Gör den markerade texten fet. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet fetstilt. Om markeringen eller ordet redan är fetstilt tas formateringen bort.

Icon Bold

Fet

Kursiv

Gör den markerade texten kursiverad. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet kursiverat. Om markeringen eller ordet redan har kursiv stil tas kursiveringen bort.

Icon Italic

Kursiv

Understrykning

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Understruken

Teckensnittsfärg

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Ikon för teckenfärg

Teckenfärg

Vänsterjusterad

Justerar cellens innehåll åt vänster.

Icon Align Left

Vänsterjusterad

Justering centrerat horisontellt

Centrerar cellens innehåll horisontellt.

Icon Centered

Högerjusterad

Justerar cellens innehåll åt höger.

Icon Align Right

Högerjusterad

Marginaljusterad

Justerar cellens innehåll mot vänster och höger cellkant.

Icon Justified

Marginaljusterad

Number format: Currency

Applies the default currency format to the selected cells.

Från menylisten:

Choose Format - Number Format - Currency.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Home.

Från sidopanelen:

Access the Number Format deck of the Properties Panel.

Från verktygslisterna:

Currency Number Format Icon

Number Format: Currency

Från tangentbordet:

+ Shift + 4

Number format: Percent

Applies the percentage format to the selected cells.

Från menylisten:

Choose Format - Number Format - Percent.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Home.

Från sidopanelen:

Access the Number Format deck of the Properties Panel.

Från verktygslisterna:

Icon Number Format: Percent

Number Format: Percent

Från tangentbordet:

+ Shift + 5

Number format: General

Applies the default number format to the selected cells.

Från menylisten:

Choose Format - Number Format - General.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Home.

Från sidopanelen:

Access the Number Format deck of the Properties Panel.

Från verktygslisterna:

Icon General Number Format

Number Format: General

Från tangentbordet:

+ Shift + 6

Number Format: Add Decimal Place

Adds one decimal place to the numbers in the selected cells.

Icon Add Decimal Place

Number Format: Add Decimal Place

Number Format: Delete Decimal Place

Removes one decimal place from the numbers in the selected cells.

Icon Delete Decimal Place

Number Format: Delete Decimal Place

Decrease Indent

Klicka på ikonen Minska indrag om du vill minska vänsterindraget för det aktuella stycket eller cellinnehållet och ställa in det på det tidigare standardtabbläget.

Icon

Minska indrag

Increase Indent

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

Icon

Öka indrag

Inramning

När du klickar på ikonen Inramning öppnas verktygsraden Inramning där du kan ändra inramning för ett tabellområde eller ett objekt.

Icon Borders

Inramning

Bakgrundsfärg

Klicka för att öppna en verktygsrad där du kan välja en bakgrundsfärg för ett stycke genom att klicka. Färgen används som bakgrundsfärg i det aktuella stycket eller de markerade styckena.

Icon Background color

Bakgrundsfärg

Justera överkant

Justerar cellens innehåll mot dess övre kant.

Ikon för justera överkant

Justera överkant

Justera centrerat vertikalt

Centrerar cellens innehåll vertikalt.

Ikon för justera centrerat vertikalt

Justera centrerat vertikalt

Justera nederkant

Justerar cellens innehåll mot dess nedre kant.

Ikon för justera nederkant

Justera nederkant

Number Format : Date

Applies the default date format to the selected cells.

Från menylisten:

Choose Format - Number Format - Date.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Home.

Från sidopanelen:

Access the Number Format deck of the Properties Panel.

Från verktygslisterna:

Icon Number Format : Date

Number Format : Date

Från tangentbordet:

+ Shift + 3

Number Format: Scientific

Applies the default scientific format to the selected cells.

Från menylisten:

Choose Format - Number Format - Scientific.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Home.

Från sidopanelen:

Access the Number Format deck of the Properties Panel.

Från verktygslisterna:

Icon Number Format: Scientific

Number Format: Scientific

Från tangentbordet:

+ Shift + 2

Fler ikoner

Om CTL-stöd är aktiverat visas ytterligare två ikoner.

Vänster-till-höger

left to right icon

Texten skrivs in från vänster till höger.

Höger-till-vänster

right to left icon

Text som är formaterad i ett språk med komplex textlayout skrivs in från höger till vänster.

Stötta oss!