Symbollister

This submenu lists the toolbars that are available in spreadsheets. This overview describes the default toolbar configuration for LibreOffice.

Standardrad

Standardraden finns i alla LibreOffice-program.

Verktygsraden Formatering

Verktygsraden Formatering innehåller grundläggande kommandon för manuell formatering.

Verktygsraden Verktyg

På verktygsraden Verktyg har du tillgång till vanliga kommandon.

Formellist

Använd den här listen när du skriver in formler.

Verktygsraden Ritverktyg

Verktygsraden Ritverktyg innehåller vanliga redigeringsverktyg. Om du klickar på pilen bredvid en ikon öppnas en verktygsrad med ytterligare kommandon.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Verktygsraden Bild

Verktygsraden Bild visas när du infogar eller väljer en bild i ett kalkylblad.

Verktygsraden Egenskaper för ritobjekt

Verktygsraden Egenskaper för ritobjekt för objekt som du markerar i tabellen innehåller kommandon för formatering och justering.

Verktygsraden Textformatering

The Text Formatting Bar that is displayed when the cursor is in a text object, such as a text box or a drawing object, contains formatting and alignment commands.

Print Preview Bar

The Print Preview bar is displayed when you choose File - Print Preview.

Statuslist

Statuslisten visar information om den aktuellt blad.

Infoga

Klicka på pilen bredvid ikonen om du vill öppna verktygsraden Infoga där du kan lägga till grafik och specialtecken i den aktuella tabellen.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Stötta oss!