Blad

Den här menyn innehåller kommandon som ändrar och hanterar det aktuella kalkylbladet och dess innehåll.

Infoga rader

Insert rows above or below the active cell.

Infoga kolumn

Inserts columns to the left or to the right of the active cell.

Insert Page Break

Kommandot infogar manuella rad- eller kolumnbrytningar så att dina data skrivs ut korrekt. Du kan infoga en vågrät sidbrytning ovanför, eller en lodrät sidbrytning till vänster om den aktiva cellen.

Ta bort celler

Raderar de markerade cellerna, kolumnerna eller raderna fullständigt. Cellerna under eller till höger om de raderade cellerna fyller ut det tomma området. Observera att det markerade alternativet sparas och används nästa gång du öppnar dialogrutan.

Delete Page Break

Välj vilken sorts sidbrytning som ska tas bort.

Fylla i

Fyller cellerna automatiskt med innehåll.

Ta bort innehåll

Anger innehållet som ska tas bort från den aktiva cellen eller från det markerade cellområdet. Om flera tabeller är markerade, påverkas alla markerade tabeller.

Flytta eller kopiera blad

Flyttar eller kopierar en tabell till en ny plats i dokumentet eller till ett annat dokument.

Visa Blad

Visar tabeller som tidigare var dolda med kommandot Dölj.

Ta bort blad

Tar bort den aktuella tabellen efter att frågan har bekräftats.

Bladets flikfärg

Opens a window where you can assign a color to the sheet tab.

Bladhändelser

Tilldelar makron till programhändelser. Det tilldelade makrot körs automatiskt varje gång den markerade händelsen inträffar.

Stötta oss!