Data

Använd kommandona på Data-menyn för att redigera data i det aktuella bladet. Du kan definiera områden, sortera och filtrera data, beräkna resultat, disponera data och skapa en pivottabell.

Sort

Sorterar de markerade rader efter de villkor som du anger. LibreOffice kan automatiskt känna igen och markera databasområden.

Sortera stigande

Textfälten sorteras i alfabetisk ordning och de numeriska fälten sorteras i nummerordning.

Sortera fallande

Textfälten sorteras i alfabetisk ordning och nummerfält sorteras i nummerordning.

AutoFilter

Filtrerar automatiskt det markerade cellområdet och skapar listrutor som du kan använda för att bestämma vilka celler som ska visas.

More Filters

Visa kommandon för att filtrera din data.

Define Range

Definierar ett databasområde baserat på de markerade cellerna i tabellen.

Select Range

Markerar ett databasområde som du har definierat under Data - Definiera område.

Uppdatera område

Updates a data range that was inserted from an external database. The data in the sheet is updated to match the data in the external database.

Pivottabell

En pivottabell innehåller en sammanfattning av stora datamängder. Du kan sedan ordna om tabellen för att visa olika sammanfattningar av informationen.

Calculate

Commands to calculate formula cells.

Validity

Definiera vilka data som är giltiga för en markerad cell eller ett cellområde.

Subtotals

Beräknar delresultat för de markerade kolumnerna. LibreOffice använder funktionen SUMMA för att automatiskt beräkna delresultaten och totalresultaten i ett namngivet område. Du kan också använda andra funktioner för beräkningen. LibreOffice känner automatiskt igen ett definierat databasområde när du placerar markören i området.

Form

Data Entry Form is a tool to make table data entry easy in spreadsheets. With the Data Entry Form, you can enter, edit and delete records (or rows) of data and avoid horizontal scrolling when the table has many columns or when some columns are very wide.

Streams

Create live data streams for spreadsheets.

XML Source

Import XML data in a spreadsheet.

Multiple Operations

Använder samma formel i olika celler, men med olika parametervärden.

Text till kolumner

Opens the Text to Columns dialog, where you enter settings to expand the contents of selected cells to multiple cells.

Consolidate

Kombinerar data från ett eller flera oberoende cellområden och beräknar ett nytt område med den funktion du anger.

Grupp och disposition

Du kan skapa en disposition för dina data och gruppera rader och kolumner tillsammans så att grupperna visas och döljs när du klickar.

Statistics

Använd datastistik i Calc för att utföra komplex datanalys

Stötta oss!