Format

The Format menu contains commands for formatting selected cells, objects, and cell contents in your document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Ta bort direktformatering

Removes direct formatting from the selection.

Celler

AnvÀnds för att ange olika formateringsalternativ och för att anvÀnda attribut i de markerade cellerna.

Rad

Anger radhöjden och döljer eller visar markerade rader.

Kolumn

Anger kolumnbredd och döljer eller visar markerade kolumner.

Tabell

Anger tabellnamn och döljer eller visar markerade tabeller.

Sammanfoga och centrera celler

SlÄr samman de markerade cellerna till en enda cell eller delar sammanfogade celler. Centrerar cellinnehÄllet.

Sida

Öppnar en dialogruta dĂ€r du kan definiera utseendet pĂ„ alla sidor i dokumentet.

UtskriftomrÄden

Hanterar utskriftsomrÄden. Enbart celler i utskriftsomrÄdet skrivs ut.

Tecken

Ändra teckensnitt och teckenformatering för de markerade tecknen.

Stycke

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Autoformat

Med det hÀr kommandot kan du anvÀnda autoformat i ett markerat tabellomrÄde och definiera egna autoformat.

Villkorlig formatering

Choose Conditional Formatting to define format styles depending on certain conditions.

Förankring

Anger förankringsalternativ för det markerade objektet.

Justering (objekt)

Justerar markerade objekt mot varandra.

Justering (textobjekt)

Det hÀr kommandot visar alla möjligheter att justera textobjekt.

Placering

Changes the stacking order of the selected object(s).

SpegelvÀnd

SpegelvÀnder det markerade objektet horisontellt eller vertikalt.

Gruppera

Grupperar markerade objekt sÄ att de kan flyttas och formateras som om de vore ett enda objekt.

Grafik

Öppnar en undermeny sĂ„ att du kan redigera egenskaperna för det valda objektet.

KontrollfÀlt...

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

FormulÀr...

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Please support us!