Format

The Format menu contains commands for formatting selected cells, objects, and cell contents in your document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Align Text

Set the alignment options for the current text paragraph in its container.

Number Format

Default number formats

Ta bort direktformatering

Removes direct formatting from the selection.

Celler

Används för att ange olika formateringsalternativ och för att använda attribut i de markerade cellerna.

Rad

Anger radhöjden och döljer eller visar markerade rader.

Kolumn

Anger kolumnbredd och döljer eller visar markerade kolumner.

Tabell

Anger tabellnamn och döljer eller visar markerade tabeller.

Merge and Unmerge Cells

You can select a range of cells, then merge them into a single cell. Conversely, you can take a previously merged cell and divide it back into individual cells.

Page Style

Öppnar en dialogruta där du kan definiera utseendet på alla sidor i dokumentet.

Utskriftområden

Hanterar utskriftsområden. Enbart celler i utskriftsområdet skrivs ut.

Tecken

Ändra teckensnitt och teckenformatering för de markerade tecknen.

Stycke

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Autoformat

Med det här kommandot kan du använda autoformat i ett markerat tabellområde och definiera egna autoformat.

Villkorlig formatering

Use Conditional Formatting to define range-based conditions that determine which cell style will be applied to each cell in a given range based on its contents.

Anchor

Shows anchoring options for the selected object.

Align Objects

Justerar markerade objekt mot varandra.

Align Text

Set the alignment options for the current text paragraph in its container.

Placering

Changes the stacking order of the selected object(s).

Spegelvänd

Spegelvänder det markerade objektet horisontellt eller vertikalt.

Gruppera

Grupperar markerade objekt så att de kan flyttas och formateras som om de vore ett enda objekt.

Grafik

Öppnar en undermeny så att du kan redigera egenskaperna för det valda objektet.

Kontrollfält...

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Formulär...

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Stötta oss!