Visa

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Normal

Visar tabellens normalvy.

Sidbrytning

User Interface

Opens the Select Your Preferred User Interface dialog to let you choose the user interface layout for LibreOffice.

Symbollister

Öppnar en undermeny som du kan visa och dölja verktygsrader med. En verktygsrad innehåller ikoner och alternativ med vilka du snabbt kan komma åt LibreOffice-kommandon.

Formelrad

Visar eller döljer formelraden, som används för att ange och redigera formler. Formelraden är det viktigaste verktyget när du arbetar med kalkylblad.

Statuslisten

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Kolumn-/radhuvuden

Visar kolumnhuvuden och radhuvuden.

View Grid lines

Visa/dölj rutnät för aktuellt blad

Grid and Help Lines

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current sheet.

Framhäva värden

Visar cellinnehåll med olika färger, beroende på dess typ.

Visa formel

Visa cellformeluttrycket istället för det beräknade resultatet.

Comments

Display the cell comments for the current spreadsheet document.

Dela

Divides the current window at the top left corner of the active cell.

Freeze Rows and Columns

Delar tabellen vid den aktiva cellens övre vänstra hörn, och området uppe till vänster kan inte längre rullas.

Freeze Cells

Freezes the first column or the first row of the current spreadsheet.

Sidebar

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, and media gallery features.

Styles

Use the Styles deck of the Sidebar to assign styles to cells and pages. You can apply, update, and modify existing styles or create new styles.

Galleri

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

Navigator

Activates and deactivates the Navigator. The Navigator is a dockable window.

Function List

D'oh! You found a bug (text/scalc/01/04080000.xhp#function_list_text not found).

Datakällor

Visar de databaser som är registrerade i LibreOffice och låter dig hantera databasernas innehåll.

Helskärm

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Zoom

Gör visningen av LibreOffice större eller mindre.

Stötta oss!