Redigera

På den här menyn finns kommandon för redigering av innehållet i det aktuella dokumentet.

Ångra

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Återställ

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Senaste kommando

Upprepar det senaste kommandot. Det här kommandot är tillgängligt i Writer och Calc.

Klipp ut

Tar bort markeringen och kopierar den till urklippet.

Kopiera

Kopierar markeringen till urklipp.

Klistra in

Infogar innehållet i Urklipp på markörens plats och ersätter eventuell markerad text eller markerade objekt.

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Markera allt

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Filer

Toggle the visibility of the Find toolbar to search for text or navigate a document by element.

Find & Replace

Finds or replaces text or formats in the current document.

Ändringar

Listar tillgängliga kommandon som används för att spåra ändringar i en fil.

Compare Document

Jämför det aktuella dokumentet med ett dokument som du väljer.Innehållet i det valda dokumentet är markerat som borttagningar i dialogrutan som öppnas. Om du vill kan du infoga innehållet i den valda filen i det aktuella dokumentet genom att markera de borttagna poster som det gäller, klicka på Ignorera och sedan på Infoga.

Sammanfoga dokument...

Importerar ändringar som gjorts i kopior av samma dokument till originaldokumentet. Ändringar som gjorts i fotnoter, sidhuvuden, ramar och fält ignoreras. Identiska ändringar sammanfogas automatiskt.

Länkar...

You can change or remove each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

Objekt

Lets you edit a selected OLE object that you inserted from the Insert - OLE Object submenu.

Edit Mode

Use the Edit Mode icon to activate or deactivate the edit mode.

Stötta oss!