Arkiv

De här kommandona gäller för det aktuella dokumentet, för att öppna ett nytt dokument eller stänga ett program.

Nytt

Skapar ett nytt LibreOffice dokument.

Open

Opens a local or remote file, or imports one.

Senaste dokument

En lista över de senast öppnade filerna. Om du vill öppna en fil i listan klickar du på namnet.

Stäng

Stänger det aktuella dokumentet utan att avsluta programmet.

Guider

Hjälper dig skapa affärsbrev, privata brev, fax, dagordningar, presentationer m.m.

Dokumentmall

Använd för att ordna och redigera mallar, samt för att spara den aktuella filen som en mall.

Läs in på nytt

Ersätter det aktuella dokumentet med den senast sparade versionen.

Versioner

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

Spara dokument

Sparar det aktuella dokumentet.

Spara som

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Spara allt

Alla ändrade LibreOffice-dokument sparas.

Exportera

Sparar det aktuella dokumentet med ett annat namn och i ett annat format på en plats som du anger.

E-posta som PDF

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

Skicka

Skickar en kopia av det aktiva dokumentet till andra program.

Förhandsgranska i webbläsare

Skapar en temporär kopia av aktuellt dokument i HTML-format, öppnar systemets standardwebbläsare och visar HTML-filen i webbläsaren.

Förhandsgranskning

Visar en förhandsgranskning av den utskrivna sidan eller stänger förhandsgranskningen.

Skriv ut

Prints the current document, selection, or the pages that you specify. You can also set the print options for the current document. The printing options can vary according to the printer and the operating system that you use.

Printer Settings

Select the default printer for the current document.

Properties

Visar den aktuella filens egenskaper, inklusive statistik som antalet ord och det datum filen skapades.

Digitala signaturer

Lägger till och tar bort digitala signaturer till dina dokument. Du kan också visa certifikat i den.

Exit LibreOffice

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.

Stötta oss!