Menyer

Följande menykommandon är tillgängliga för kalkylblad.

Symbolen Info

Kommandona för att till exempel redigera, se, placera, formatera och skriva ut ett dokument eller dokumentets innehåll, går bara att använda om dokumentet är öppet och aktivt. Aktivt innebär här att dokumentet måste vara i förgrunden på bildskärmen. Om du vill använda kommandon till ett objekt i dokumentet måste objektet vara markerat.


Varningssymbol

Menyerna är sammanhangsberoende. Detta innebär att vilka menyposter som visas beror på vad du arbetar med. Om markören står i text visas de menykommandon som behövs för att redigera text. Om du har markerat grafik i ett dokument visas de menyposter som används för att redigera grafik.


Arkiv

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

Redigera

På den här menyn finns kommandon för redigering av innehållet i det aktuella dokumentet.

View

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Infoga

The Insert menu contains commands for inserting new elements, such as images, text boxes, object, media, cell names and much more into the current sheet.

Format

The Format menu contains commands for formatting selected cells, objects, and cell contents in your document.

Styles

Blad

Den här menyn innehåller kommandon som ändrar och hanterar det aktuella kalkylbladet och dess innehåll.

Data

Använd kommandona på Data-menyn för att redigera data i det aktuella bladet. Du kan definiera områden, sortera och filtrera data, beräkna resultat, disponera data och skapa en pivottabell.

Tools

Fönster

Innehåller kommandon för att anpassa och visa dokumentfönster.

Help

På Hjälp-menyn kan du öppna och använda hjälpsystemet i LibreOffice.

Stötta oss!