Tvåsiffriga årtal

Årtalet i en datumpost anges ofta med två siffror. Internt hanteras årtal av LibreOffice som fyrsiffriga, så när skillnaden mellan 99-01-01 och 01-01-01 beräknas blir resultatet två år som det ska.

Det betyder att om du skriver in ett datum som är 30-01-01 eller högre kommer det internt att hanteras som 1930-01-01 eller senare. Alla låga tvåsiffriga årtal används för 2000-talet. 20-01-01 konverteras t.ex. till 2020-01-01.

Stötta oss!