Infoga externa data i tabell

Med hjälp av importfiltret Webbsidesfråga (LibreOffice Calc) kan du infoga tabeller från HTML dokument i en Calc-tabell.

Du kan använda samma metod för att infoga namngivna områden från ett Calc- eller Microsoft Excel dokument.

Det finns följande infogningsmetoder:

Infoga via dialogruta

  1. Placera cellmarkören i den cell där det nya innehållet ska infogas.

  2. Choose Sheet - External Links. This opens the External Data dialog.

  3. Ange URL för HTML dokumentet eller namnet på kalkylblad. Tryck på Retur när du är färdig. Klicka på knappen ... om du villl öppna en dialogruta för filval.

  4. I den stora listrutan i dialogrutan markerar du de namngivna områdena eller tabellerna som du vill infoga.

  5. Du kan också ange att områdena eller tabellerna ska uppdateras med jämna mellanrum.

Importfiltret kan skapa namn för cellområden vid filtreringen. Så mycket som möjligt av formateringen bibehålls, men filtret laddar inga bilder.

Infoga med Navigator

  1. Öppna två dokument: LibreOffice Calc kalkylblad där du vill infoga externa data (måldokument) och dokumentet från vilket externa data ska hämtas (källdokument).

  2. Öppna Navigator i måldokumentet.

  3. I det undre kombinationsfältet i Navigator väljer du ut källdokumentet. Navigator visar nu områdesnamnen och databasområdena resp. tabellerna som finns i källdokumentet.

  4. In the Navigator select the Insert as link drag mode Icon.

  5. Dra externa data från Navigator till måldokumentet

Om du har laddat ett HTML dokument med filtret Webbsidessökning som källdokument, finns tabellerna i Navigator, kallade för "HTML_table1" o.s.v. och dessutom två områdesnamn som har skapats:

Redigera externa data

Stötta oss!