Namnge celler

Tillåtna namn

I Calc får namn innehålla bokstäver, numeriska tecken och vissa specialtecken. Namnen måste börja med en bokstav eller ett understreck.

Tillåtna specialtecken:

Namn får inte vara identiska med cellreferenser. Till exempel är namnet A1 ogiltigt eftersom A1 är cellreferens till den översta vänstra cellen.

Names must not start with the letters C or R followed by a number; also single characters C and R are not allowed as names. See the ADDRESS function for more information.

Namn på cellområden får inte innehålla blanksteg. Blanksteg får användas i namn på enskilda celler, ark och dokument.

Ange namn på celler och formler

Ett bra sätt att göra referenser till celler och cellområden i formler läsbara är att ge dem områdesnamn. Du kan t.ex. ge området A1:B2 namnet Start. Du kan sedan skriva en formel som lyder "=SUMMA(Start)". Även om du senare infogar eller tar bort rader eller kolumner identifieras området fortfarande av LibreOffice. Områdesnamn får inte innehålla blanksteg.

Det är t.ex. mycket lättare att läsa en formel för försäljningsskatt om du kan skriva "= Belopp * Skattesats" i stället för "= A5 * B12". I det här fallet ger du cell A5 namnet "Belopp" och cell B12 får heta "Skattesats".

Använd dialogrutan Definiera namn om du vill definiera namn på formler eller delar av former som du använder ofta. För att ange områdesnamn,

  1. Select a cell or range of cells, then choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define. The Define Names dialog appears.

  2. Skriv namnet på det markerade området i fältet Namn. Klicka på Lägg till. Det nyss definierade namnet visas i listan nedanför. Klicka på OK för att stänga dialogrutan.

Du kan också namnge andra cellområden i den här dialogrutan genom att skriva namnet i fältet och sedan markera respektive celler.

Om du skriver namnet i en formel kommer hela namnet att visas som ett tips efter några få tecken.

Stötta oss!