Cellinnehållets validitet

Du kan definiera vilka villkor som gäller för varje cell. Därigenom hindras inmatning av ogiltiga värden i en cell.

Varningssymbol

Validitetsregeln aktiveras när ett nytt värde matas in. Om ett ogiltigt värde redan har matats in i cellen eller om du infogar ett värde i cellen genom att dra och släppa eller kopiera och klistra in, gäller inte validitetsregeln.


Symbolen Info

Du kan när som helst välja Verktyg - Detektiv och visa celler som innehåller ogiltiga värden genom att välja kommandot Ringa in ogiltiga data.


Så här arbetar du med giltighet för cellinnehåll

  1. Markera cellerna som du vill definiera en ny validitetsregel för.

  2. Välj Data - Validitet.

  3. På fliken Kriterier ska du ange villkoren för nya värden som anges i celler.

  4. Välj ett alternativ i fältet Tillåt.

  5. Om du markerar "Heltal" tillåts inte värden som "12,5". Om du väljer "Datum" tillåts datuminformation i både lokalt datumformat och i form av seriellt datumtal. På samma sätt tillåts med villkoret "Tid" tidsvärden som t.ex. "12:00" eller seriella tidstal. Med "Textlängd" menas att celler bara får innehålla text.

    Välj "Lista" för att ange en lista över giltiga poster.

  6. Välj nästa villkor under Data. Beroende på vad du väljer kan du markera ytterligare alternativ.

När du har bestämt villkoren för cellvaliditeten kan du med hjälp av de andra två flikarna skapa meddelanderutor:

To display the error message, select Show error message when invalid values are entered.

Symbolen Info

Om du ändrar åtgärden som är knuten till en cell under fliken Felmeddelande och avslutar dialogrutan med OK måste du först markera en annan cell innan ändringen blir verksam.


Stötta oss!