Användardefinierade funktioner

Du kan använda användardefinierade funktioner i LibreOffice Calc på följande sätt:

Definiera en funktion med hjälp av LibreOffice Basic

 1. Choose Tools - Macros - Edit Macros.

 2. You will now see the Basic IDE.

 3. In the Object Catalog window, double-click on the module where you want to store your macro.

 4. Enter the function code. In this example, we define a VOL(a; b; c) function that calculates the volume of a rectangular solid with side lengths a, b and c:


  Function VOL(a, b, c)
    VOL = a*b*c
  End Function

Kopiera en funktion till ett dokument

I steg 2 i "Definiera en funktion med hjälp av LibreOffice Basic" klickade du på Redigera i dialogrutan Makro. Som standard markeras modulen Mina makron - Standard - Modul1 i fältet Makro från. Standard-biblioteket lagras lokalt i användarkatalogen.

Om du vill kopiera den användardefinierade funktionen till ett Calc dokument gör du så här:

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic.

 2. Markera Mina makron - Standard - Modul1 i fältet Makro från och klicka på Redigera.

 3. I Basic-IDE markerar du källan för den användardefinierade funktionen och kopierar den till urklipp.

 4. Stäng Basic-IDE-fönstret.

 5. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic .

 6. Markera (Namn på Calc dokument) - Standard - Modul1 i fältet Makro från. Klicka på Redigera.

 7. Klistra in innehållet i urklippet i Basic-IDE:n till dokumentet.

Tillämpa en användardefinierad funktion i LibreOffice Calc

Once you have defined the function VOL(a; b; c) in the Basic-IDE, you can apply it the same way as the built-in functions of LibreOffice Calc.

 1. Open a Calc document and enter numbers for the function parameters a, b and c in cells A1, B1, and C1.

 2. Placera markören i en annan cell och skriv följande:

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. Funktionen beräknas och resultatet visas i den markerade cellen.

Stötta oss!