Formatera tal som text

I LibreOffice Calc kan du formatera tal som text. Öppna snabbmenyn för en cell eller ett cellområde och välj Formatera celler - Tal. Markera sedan "Text" i listan Kategori. Alla tal som matas in i det formaterade området tolkas som om det vore text. Talen visas vänsterjusterade precis som all annan text.

Om du redan har matat in vanliga tal i celler och i efterhand ändrar formatet för dem till "Text", fortsätter talen att vara vanliga tal. De konverteras inte. Endast tal som du matar in efteråt eller tal som redigeras efteråt blir texttal.

Om du bestämmer dig för att mata in ett tal som text direkt, anger du en apostrof (') först. För årtal i kolumnhuvuden, t.ex., kan du ange '1999, '2000 och '2001. Apostrofen syns inte i cellen, den indikerar bara att posten ska kännas igen och behandlas som text. Detta är användbart t.ex. om du skriver in ett telefonnummer eller ett postnummer som börjar med noll (0), eftersom noll i början av en siffersekvens tas bort i vanliga talformat.

Stötta oss!