Formatera tal som text

I LibreOffice Calc kan du formatera tal som text. Öppna snabbmenyn för en cell eller ett cellomrĂ„de och vĂ€lj Formatera celler - Tal. Markera sedan "Text" i listan Kategori. Alla tal som matas in i det formaterade omrĂ„det tolkas som om det vore text. Talen visas vĂ€nsterjusterade precis som all annan text.

Om du redan har matat in vanliga tal i celler och i efterhand Àndrar formatet för dem till "Text", fortsÀtter talen att vara vanliga tal. De konverteras inte. Endast tal som du matar in efterÄt eller tal som redigeras efterÄt blir texttal.

Om du bestÀmmer dig för att mata in ett tal som text direkt, anger du en apostrof (') först. För Ärtal i kolumnhuvuden, t.ex., kan du ange '1999, '2000 och '2001. Apostrofen syns inte i cellen, den indikerar bara att posten ska kÀnnas igen och behandlas som text. Detta Àr anvÀndbart t.ex. om du skriver in ett telefonnummer eller ett postnummer som börjar med noll (0), eftersom noll i början av en siffersekvens tas bort i vanliga talformat.

Please support us!