Rotera tabeller (transponera)

I LibreOffice Calc kan du "rotera" en tabell så att rader blir kolumner och kolumner blir rader.

  1. Markera först tabellområdet som du vill transponera.

  2. Välj meny Redigera - Klipp ut.

  3. Klicka på den cell som ska visas överst till vänster i resultatet.

  4. Välj meny Redigera - Klistra in innehåll.

  5. Markera Klistra in allt och Transponera i dialogrutan.

    När du nu klickar på kommandoknappen OK byter kolumner och rader plats med varandra.

Stötta oss!