Upphöjd/nedsänkt text

  1. Markera tecknen som ska vara upphöjda eller nedsänkta.

    Om du t.ex. vill skriva H20 med en nedsänkt 2:a, markerar du 2:an i cellen (inte på inmatningsraden).

  2. Öppna snabbmenyn för det markerade tecknet och välj Tecken. Dialogrutan Tecken visas.

  3. Klicka på fliken Teckenposition.

  4. Välj alternativet Nedsänkt och klicka på OK.

Stötta oss!