Använda sorteringslistor

Med sorteringslistor kan du skriva en typ av information i en cell och sedan dra den och fylla i en fortlöpande lista med objekt.

Skriv t.ex. in texten "jan" eller "januari" i en tom cell. Markera cellen och klicka på cellkanten i cellens nedre högra hörn. Dra sedan den markerade cellen några celler till höger eller nedåt. När du släpper musknappen kommer de markerade cellerna att ha fyllts med månadernas namn.

Håll ned -tangenten om du vill fylla cellerna med olika värden.

Den fördefinierade serien hittar du under – LibreOffice Calc – Sorteringslistor. Du kan även skapa egna, anpassade listor med textsträngar enligt dina önskemål, till exempel en lista över företagets filialer. När du senare använder informationen i de här listorna (till exempel som överskrifter) så anger du bara det första namnet i listan och utvidgar posten genom att dra den med musen.

Stötta oss!