AnvÀnda scenarion

Ett LibreOffice Calc-scenario Àr en uppsÀttning cellvÀrden som kan anvÀndas i dina berÀkningar. Du tilldelar ett namn till varje scenario i arket. Definiera flera scenarier i samma ark, vart och ett med olika vÀrden i cellerna. Sedan kan du enkelt byta ut uppsÀttningarna med cellvÀrden efter deras namn och resultatet visas omedelbart. Du kan anvÀnda scenarier för att prova ut villkorsfrÄgor.

Skapa egna scenarion

Om du vill skapa ett scenario markerar du alla celler som förser scenariot med data. I exemplet kan du skapa ytterligare ett scenario, kallat "Hög dollarkurs".

  1. Select the cells that contain the values that will change between scenarios. To select multiple cells, hold down the key as you click each cell.

  2. VĂ€lj Verktyg - Scenarion. Dialogrutan Skapa scenario visas.

  3. För in "Hög dollarkurs" som namn pÄ scenariot och lÄt standardinstÀllningarna stÄ kvar i fÀlten. StÀng dialogrutan med OK. Ditt nya scenario Àr automatiskt aktiverat.

AnvÀnda scenarier

Du kan vÀlja scenarier i Navigator:

  1. Öppna Navigator med ikonen Navigator Navigator-ikon pĂ„ standardraden.

  2. Click the Scenarios icon Scenarios icon in the Navigator.

I Navigator kan du visa de definierade scenariona med de kommentarer som skrevs in nÀr de scenariona skapades.

Symbolen Info

Om du vill veta vilka vÀrden i scenariet som pÄverkar andra vÀrden vÀljer du Verktyg - Detektiv - SpÄra underordnade. Du ser pilarna till de celler som Àr direkt underordnade den aktuella cellen.


Please support us!