Använda scenarion

Ett LibreOffice Calc-scenario är en uppsättning cellvärden som kan användas i dina beräkningar. Du tilldelar ett namn till varje scenario i arket. Definiera flera scenarier i samma ark, vart och ett med olika värden i cellerna. Sedan kan du enkelt byta ut uppsättningarna med cellvärden efter deras namn och resultatet visas omedelbart. Du kan använda scenarier för att prova ut villkorsfrågor.

Skapa egna scenarion

Om du vill skapa ett scenario markerar du alla celler som förser scenariot med data. I exemplet kan du skapa ytterligare ett scenario, kallat "Hög dollarkurs".

  1. Select the cells that contain the values that will change between scenarios. To select multiple cells, hold down the key as you click each cell.

  2. Välj Verktyg - Scenarion. Dialogrutan Skapa scenario visas.

  3. För in "Hög dollarkurs" som namn på scenariot och låt standardinställningarna stå kvar i fälten. Stäng dialogrutan med OK. Ditt nya scenario är automatiskt aktiverat.

Använda scenarier

Du kan välja scenarier i Navigator:

  1. Öppna Navigator med ikonen Navigator Navigator-ikon på standardraden.

  2. Click the Scenarios icon Scenarios icon in the Navigator.

I Navigator kan du visa de definierade scenariona med de kommentarer som skrevs in när de scenariona skapades.

Symbolen Info

Om du vill veta vilka värden i scenariet som påverkar andra värden väljer du Verktyg - Detektiv - Spåra underordnade. Du ser pilarna till de celler som är direkt underordnade den aktuella cellen.


Stötta oss!