Ändra radhöjd eller kolumnbredd

Du kan ändra radhöjden med musen eller i en dialogruta.

Symbolen Info

Det som beskrivs här för rader och radhöjd gäller även för kolumner och kolumnbredd.


Ändra radhöjd eller kolumnbredd med musen

Ändra radhöjd eller kolumnbredd i dialogruta

  1. Klicka på raden så att den fokuseras.

  2. Öppna snabbmenyn på radhuvudet i den vänstra kanten.

    Kommandona Höjd och Optimal radhöjd visas. Om du väljer någon av dem öppnas en dialogruta.

Stötta oss!