Använda avrundade tal

I LibreOffice Calc visas alla decimaltal avrundade till två decimaler.

Går det att ändra för markerade celler?

  1. Markera alla celler vars talformat du vill ändra.

  2. Välj Format - Cell och gå till fliken Tal.

  3. Välj Tal i fältet Kategori. Ändra Antal decimaler under Alternativ och avsluta dialogrutan med OK.

Så här gör du ändringen överallt

  1. Välj – LibreOffice Calc.

  2. Klicka på fliken Beräkna. Ändra Antal decimaler och avsluta dialogrutan med OK.

Går det att räkna med de visade avrundade värdena i stället för de interna exakta värdena?

  1. Välj – LibreOffice Calc.

  2. Gå till sidan Beräkna. Markera kryssrutan Precision som visat och stäng dialogrutan genom att välja OK.

Stötta oss!