Definiera utskriftsområden i en tabell

Du kan definiera vilka cellområden i en tabell som ska skrivas ut.

Cellerna i tabellen som inte ingår i det definierade utskriftsområdet skrivs varken ut eller exporteras. Tabeller utan definierade utskriftsområden skrivs inte ut och exporteras inte till en PDF-fil, om inte dokumentet är i Excel-format.

Symbolen Info

För filer som öppnas i Exel-format skrivs alla tabeller som inte innehåller ett definierat utskriftsområde ut. Samma sak händer när du exporterar ett Excel-formaterat kalkylblad till en PDF-fil.


Så här definierar du ett utskriftsområde:

 1. Markera cellerna som du vill skriva ut.

 2. Välj Format - Utskriftsområden - Definiera

Så här lägger du till celler i ett utskriftsområde:

 1. Markera cellerna som du vill lägga till i det befintliga utskriftsområdet.

 2. Välj Format - Utskriftsområden - Lägg till.

Så här tar du bort ett utskriftsområde:

Redigera utskriftsområden med hjälp av Förhandsgranskning av sidbrytning

I Förhandsgranskning av sidbrytning omges utskriftsområden och sidbrytningsområden med en blå kantlinje och visas med ett centrerat sidnummer i grått. Icke utskrivbara områden har en grå bakgrund.

Om du vill definiera ett nytt sidbrytningsområde drar du kantlinjen till den nya platsen. När du definierar ett nytt sidbrytningsområde ersätts en automatisk sidbrytning med en manuell.

Så här visar och redigerar du utskriftsområden:

 1. Välj Visa - Förhandsgranskning av sidbrytning.

  Symbolen Tips

  Du ändrar den förvalda zoomfaktorn för Förhandsgranskning av sidbrytning genom att dubbelklicka på procentvärdet i statusraden och markera en ny zoomfaktor.


 2. Redigera utskriftsområdet.

  Du ändrar storlek på ett utskriftsområde genom att dra en kantlinje för området till en ny plats.

  Symbolen Info

  Om du vill ta bort en manuell sidbrytning som ingår i ett utskriftsområde, drar du kantlinjen för sidbrytningen så att den placeras utanför utskriftsområdet.


  Om du vill ta bort ett utskriftsområde drar du en av kantlinjerna för området till den motsatta kanten på utskriftsområdet.

 3. Du avslutar Förhandsgranskning av sidbrytning genom att välja Visa - Normalt.

Stötta oss!