Skriva ut rad eller kolumn på varje sida

Om du har en tabell som är så stor att den måste skrivas ut på flera sidor kan du ställa in utskriften att repetera vissa rader eller kolumner på varje sida som ska skrivas ut.

As an example, If you want to print the top two rows of the sheet as well as the first column (A) on all pages, do the following:

 1. Välj Format - Utskriftsområden - Redigera. Dialogrutan Redigera utskriftsområden visas.

 2. Klicka på ikonen längst till höger i området Upprepningsrad.

  Dialogrutan förminskas så att du kan se mer av tabellen.

 3. Markera de två första raderna genom att t.ex. klicka i cell A1 och dra till A2.

  I den förminskade dialogrutan står $1:$2. Raderna 1 och 2 är nu upprepningsrader.

 4. Klicka på ikonen längst till höger i området Upprepningsrad. Dialogrutan förstoras.

 5. Om du även vill ha kolumnen A som upprepningskolumn, klickar du på ikonen längst till höger i området Upprepningskolumn.

 6. Klicka i kolumn A (inte på kolumnhuvudet).

 7. Klicka på ikonen längst till höger i området Upprepningskolumn igen och sedan på OK.

note

Rows to repeat are rows from the sheet. You can define headers and footers to be printed on each print page independently of this in Format - Page Style.


Stötta oss!