Skriva ut tabeller i liggande format

Det finns ett antal interaktiva alternativ tillgängliga under Visa - Förhandsgranskning av sidbrytning som du använder när du skriver ut en tabell. Definiera cellområdet som ska skrivas ut på varje sida genom att dra i avgränsningslinjerna.

Om du vill skriva ut i liggande format fortsätter du så här:

 1. Gå till tabellen som du vill skriva ut.

 2. Choose Format - Page Style.

  Kommandot visas inte om tabellen har öppnats med skrivskydd. I så fall klickar du på ikonen Redigera fil i standardraden.

 3. Klicka på fliken Sida. Välj pappersformatet Liggande och klicka på OK.

 4. Välj Arkiv - Skriv ut. Dialogrutan Skriv ut visas.

  Allt efter skrivardrivrutin och operativsystem kan du behöva klicka på kommandoknappen Egenskaper och ställa om din skrivare till liggande format.

 5. Markera det innehåll som ska skrivas ut i dialogrutan Skriv ut på fliken Allmänt:

  Alla tabeller - Alla tabeller skrivs ut.

  Markerade tabeller - Endast de markerade tabellerna skrivs ut. Alla tabeller vars namn är markerade (längst ner på tabellflikarna) skrivs ut. Du ändrar markeringen genom att hålla ner och klicka på ett av tabellnamnen.

  Markerade celler - Alla markerade celler skrivs ut.

 6. Du kan välja vilket intervall av sidor som ska skrivas ut bland de papperssidor som är resultatet av ovanstående markering:

  Alla sidor - Alla sidor skrivs ut.

  Sidor - Ange vilka sidor som ska skrivas ut. Sidorna numreras från första tabellen och framåt. Om du i förhandsgranskningen ser att Tabell1 kommer att skrivas ut över fyra sidor och du vill skriva ut de två första sidorna av Tabell2, anger du sidorna 5-6 här

Om du har definierat ett eller flera utskriftsområden under Format - Utskriftsområden skrivs bara innehållet i dessa områden ut.

Stötta oss!