Bestämma antal sidor för utskrift

LibreOffice Calc kommer att skriva ut den aktuella tabellen jämt fördelad på flera sidor om den är för stor för en enda utskriftssida. Eftersom den automatiska sidbrytningen inte alltid sker på det ställe som du skulle ha valt, kan du även definiera uppdelningen av sidor själv:

  1. Gå till tabellen som du vill skriva ut.

  2. Välj Visa - Förhandsgranskning av sidbrytning.

  3. Du ser den automatiska uppdelningen av tabellen på utskriftssidor. Utskriftsområdena som har skapats automatiskt är markerade med blåa linjer, utskriftsområden som har definierats av användaren med ljusblå linjer. Sidbrytningarna (radbrytningar och kolumnbrytningar) markeras med svarta linjer.

  4. Du kan flytta de blå linjerna med musen. Det finns fler alternativ på snabbmenyn, bland annat för att lägga till ett extra utskriftsområde, ta bort skalning och infoga flera manuella rad- och kolumnbrytningar.

Stötta oss!