Skriva ut tabelldetaljer

När du skriver ut en tabell kan du välja vilka detaljer som ska skrivas ut:

Gör så här för att välja detaljer:

  1. Växla till tabellen som du vill skriva ut.

  2. Choose Format - Page Style.

    Kommandot visas inte om tabellen öppnades med skrivskydd. I så fall klickar du på ikonen Redigera fil i standardraden.

  3. Välj fliken Tabell. Markera den information som ska skrivas ut i området Skriv ut och klicka på OK.

  4. Skriv ut dokumentet.

Stötta oss!