Editing Pivot Charts

Edit a pivot chart in the same way as normal charts.

To edit a pivot chart

 1. Klicka pÄ ett diagram om du vill redigera objektegenskaperna:

  Storlek och placering pÄ den aktuella sidan.

  justering, textanpassning, yttre kantlinjer m.m.

 2. Dubbelklicka pÄ ett diagram för att ange diagrammets redigeringslÀge:

  DiagramdatavÀrden (för diagram med egna data).

  Diagramtyp, axlar, rubriker, vÀggar, raster m.m.

 3. Dubbelklicka pÄ ett diagramelement i diagrammets redigeringslÀge:

  Dubbelklicka pÄ en axel om du vill redigera skala, typ, fÀrg m.m.

  Du kan redigera en dataserie om du markerar den genom att dubbelklicka pÄ den tillhörande datapunkten.

  Markera en dataserie, klicka och dubbelklicka sedan pÄ en enskild datapunkt för att redigera datapunktens egenskaper (till exempel en enskild stapel i ett stapeldiagram).

  Du kan redigera en förklaring om du markerar den genom att dubbelklicka pÄ den. Dubbelklicka sedan pÄ en symbol i den markerade förklaringen och redigera den tillhörande dataserien.

  Dubbelklicka pÄ nÄgot annat diagramelement, eller klicka pÄ elementet och öppna Format-menyn, för att redigera egenskaperna.

 4. Klicka utanför diagrammet för att lÀmna det aktuella redigeringslÀget.

Symbolen Tips

Om du vill skriva ut ett diagram med hög kvalitet, kan du exportera det till en PDF-fil och sedan skriva ut filen.


I diagrammets redigeringslÀge visas verktygsraden Formatering för diagram nÀra dokumentets övre kant. Verktygsraden Ritverktyg för diagram visas nÀra dokumentets nedre kant. Verktygsraden Ritverktyg visar en del av ikonerna frÄn verktygsraden Teckning i Draw och Impress.

Du kan öppna snabbmenyn genom att högerklicka pÄ ett element i ett diagram. Snabbmenyn innehÄller mÄnga kommandon för att formatera det markerade elementet.

Redigera diagramrubrik

Redigera diagramaxel

Redigera diagramförklaring

Förse diagramstaplar med textur

3D-vy

Open file with example:

Please support us!