Infoga och redigera kommentarer

Du kan tilldela varje cell en kommentar genom att välja Infoga - Kommentar. En liten röd kvadrat indikerar att cellen innehåller en kommentar.

Om du vill visa tipshjälp för en markerad cell använder du Data - Validitet - Inmatningshjälp.

Stötta oss!