Använda flera tabeller

Markera flera tabeller

Den aktiva kalkylbladsfliken är alltid synlig framför de andra flikarna är grå när de inte är markerade. Genom att klicka på flikar samtidigt som hålls nere så kan du markera flera flikar på en gång.

Du kan använda Skift++PgUp eller PgDn om du vill markera flera blad med hjälp av tangentbordet.

Ångra en markering

För att ångra markeringen av ett blad håll nere och klicka på fliken en gång till. Bladet som är synligt kan inte avmarkeras.

Beräkna över flera tabeller

Du kan referera till ett tabellområde i en formel genom att ange den första och sista tabellen i området, till exempel =SUMMA(Tabell1.A1:Tabell3.A1) summerar alla A1-celler i Tabell1 till och med Tabell3.

Stötta oss!