Använda multipel räkneoperation

Multipla räkneoperationer i kolumner eller på rader

Med kommandot Data – Multipla operationer tillhandahålls ett planeringsverktyg för "villkorsfrågor". Ange en formel i kalkylbladet som ska användas för att beräkna ett resultat från de värden som är lagrade i andra celler. Därefter definierar du ett cellområde där du anger några fasta värden och beräknar sedan resultatet (formelberoende) med kommandot Multipla operationer.

I fältet Formel anger du cellreferensen till den formel som gäller för dataområdet. I fältet Kolumnens indatacell/Radens indatacell anger du cellreferensen till motsvarande cell som ingår i formeln. Detta förklaras tydligast med hjälp av några exempel:

Exempel

Anta att du tillverkar leksaker som du säljer för 100 kr styck. Varje leksak kostar 20 kr att tillverka, och dessutom har du fasta kostnader på 100 000 kr om året. Hur stor förtjänst gör du under ett år om du säljer ett visst antal leksaker?

what-if sheet area

Beräkning med en formel och en variabel

 1. För att beräkna vinsten anger du först ett valfritt tal som antal (antal sålda), i det här exemplet 2000. Vinsten räknas ut med formeln Vinst=antal * (försäljningspris - styckkostnader) - fasta kostnader. Den här formeln skriver du i B5.

 2. I kolumnen D anger du årlig försäljning, den ena under den andra; till exempel 500 till 5000, där varje steg motsvarar 500.

 3. Markera området D2:E11 (värdena i kolumn D och de tomma cellerna bredvid i kolumn E).

 4. Öppna dialogrutan Data - Multipla operationer.

 5. Sätt markören i fältet Formler och klicka i cell B5.

 6. Placera markören i fältet Kolumnens indatacell och klicka på cellen B4. Det innebär att B4 (kvantiteten) är variabeln i formeln, som ersätts med de markerade kolumnvärdena.

 7. Stäng dialogrutan med OK. Vinsten för de olika kvantiteterna visas i kolumn E.

Beräkning med flera formler samtidigt

 1. Radera kolumn E.

 2. Mata in följande formel i C5: = B5/B4. Du beräknar årsvinsten per sålt styck.

 3. Markera området D2:F11 (tre kolumner).

 4. Öppna dialogrutan Data - Multipla operationer.

 5. Med markören i fältet Formler markerar du cellerna B5 till C5.

 6. Placera markören i fältet Kolumnens indatacell och klicka på cellen B4.

 7. Stäng dialogrutan med OK. Årsvinsterna visas i kolumn E och årsvinsten per styck i kolumn F.

Multipel operation via kolumner och rader

I LibreOffice kan du utföra sammankopplade multipla operationer för kolumner och rader i så kallade korstabeller. Formelcellen måste referera till både det dataområde som är ordnat i rader och det dataområde som är ordnat i kolumner. Markera det område som definierats genom båda dataområdena och anropa dialogrutan Multipel räkneoperation. Ange referensen till formeln i fältet Formel. Fälten Radens indatacell och Kolumnens indatacell används för att ange referensen till formelns motsvarande celler.

Beräkning med två variabler

Titta på kolumnerna A och B i exempeltabellen ovan. Nu ska du inte bara variera kvantiteten i årsproduktionen, utan även försäljningspriset med tanke på vinsten.

Utöka tabellen som visas ovan. I D2 till D11 står talen 500, 1000, o.s.v. till 5000. I E1 till H1 skriver du in talen 8, 10, 15, 20.

 1. Markera området D1:H11.

 2. Öppna dialogrutan Data - Multipla operationer.

 3. Sätt markören i fältet Formler och klicka i cell B5.

 4. Placera markören i fältet Radens indatacell och klicka på cellen B1. Det innebär att B1 (försäljningspriset) är den horisontellt angivna variabeln (med värdena 8, 10, 15 och 20).

 5. Placera markören i fältet Kolumnens indatacell och klicka på cellen B4. Det innebär att B4 (kvantiteten) är den vertikalt angivna variabeln.

 6. Klicka på OK för att stänga dialogrutan. Vinsten för de olika försäljningspriserna visas i området E2:H11.

Stötta oss!