Navigera genom tabellflikar

Som standard visar LibreOffice tre tabeller, "Tabell1" till "Tabell3" i varje nytt kalkylblad. Du kan växla mellan tabellerna i ett kalkylblad med hjälp av tabellflikarna längst ned på skärmen.

Tabellflikar

Symbol

Använd navigeringsknapparna för att visa alla tabeller i kalkylbladet. Om du klickar på knappen längst till vänster eller höger visas den första respektive sista tabellfliken. Med mellanknappen kan du rulla framåt och bakåt mellan tabellflikarna. Om du vill visa tabellen klickar du på tabellfliken.

Stötta oss!