Flytta celler med dra och släpp

När du drar och släpper markerade celler, rader eller kolumner i ett Calc-blad så ersätts normalt de befintliga cellerna i det område där du släpper de markerade cellerna. Detta är det normala överskrivningsläget.

För att dra och släppa hela rader eller kolumner måste du först markera de rader eller kolumner som du vill flytta (eller kopiera). Börja sedan dra från de markerade cellerna, inte från rad- eller kolumnhuvuden då detta resulterar i att cellerna avmarkeras.

Om du håller ned -tangenten samtidigt som du släpper upp musknappen kommer du till infogningsläget.

  1. I infogningsläget flyttas de befintliga cellerna i målområdet (där du släpper dem) åt höger eller till nederkanten, och de släppta cellerna infogas i det nu tomma området utan att något annat ersätts.

  2. Den omgivande rutan kring de flyttade cellerna ser annorlunda ut i infogningsläget.

    I överskrivningsläget visas alla fyra kanterna runt det markerade området. I infogningsläget visas endast den vänstra kanten när målcellerna flyttas åt höger. Endast den övre kanten visas när målcellerna flyttas nedåt.

    Huruvida målområdet flyttas åt höger eller till nederkanten (när du flyttar inom samma ark) beror på avståndet mellan käll- och målcellerna. Det beror på antalet horisontella eller vertikala celler i det flyttade området, om du flyttar till ett annat ark.

  3. Om du flyttar celler inom samma rad i infogningsläget (endast horisontellt) flyttas alla celler åt vänster (till källområdet) när du infogar cellerna.

I båda lägena kan du hålla nere eller+Skift medan du musknappen för att infoga en kopia respektive en länk.

Tangenterna är nedtryckta samtidigt som musknappen släpps upp

Resultat

Utan tangent

Cellerna flyttas och ersätter cellerna i målområdet. Källcellerna töms.

+Skift-tangenterna

Cellerna kopieras och ersätter cellerna i målområdet. Källcellerna förblir oförändrade.

+Skift-tangenterna

Länkar till källcellerna infogas och ersätter cellerna i målområdet. Källcellerna förblir oförändrade.

-tangent

Cellerna flyttas och cellerna i målområdet flyttas åt höger eller till nederkanten. Källcellerna töms, med undantag för om du flyttar inom samma rader i samma ark.

Om du flyttar inom samma rader på arket flyttas cellerna i målområdet åt höger, och sedan flyttas hela raden så att den fyller källområdet.

Skift-tangenter

Cellerna kopieras och cellerna i målområdet flyttas åt höger eller till nederkanten. Källcellerna förblir oförändrade.

Skift-tangenter

Länkar till källcellerna infogas och cellerna i målområdet flyttas åt höger eller till nederkanten. Källcellerna förblir oförändrade.


Stötta oss!