Mata in matrisformel

Här följer ett exempel på hur du kan mata in en matrisformel utan att vi går för djupt in på hur matrisfunktioner fungerar.

Tänk dig att du i kolumnerna A och B har vardera 10 tal under varandra (A1:A10 och B1:B10), och i kolumn C vill du räkna ut summan av de båda talen från samma rad.

  1. Markera resultatområdet C1:C10.

  2. Tryck på F2 eller klicka på formellistens inmatningsrad.

  3. Skriv ett likhetstecken (=).

  4. Markera de första summandernas område A1:A10.

  5. Tryck på plustangenten (+).

  6. Markera talen i den andra kolumnen i cellerna B1:B10.

  7. Avsluta inmatningen med tangentkombinationen för matriser: Skift++Retur.

Matrisområdet skyddas automatiskt mot ändringar, t.ex. borttagning av rader eller kolumner. Du kan däremot redigera formatering som exempelvis cellens bakgrund.

Stötta oss!