Markera flera celler

Markera ett rektangulärt område

Håll ner musknappen och dra från ett hörn till det diagonalt motstående hörnet i området.

Markera en enskild cell

Gör något av följande:

Markera flera utspridda celler

Gör något av följande:

Växla markeringsläge

Klicka på rutan med förklaringen STD/UTV/TLF på statuslisten om du vill växla till markeringsläge:

Fältinnehåll

Effekt vid musklick

STD

En musklickning markerar cellen du har klickat i. Avmarkerar alla markerade celler.

UTV

En musklickning markerar ett rektangulärt område från den aktuella cellen till den cell du klickade i. Du kan även hålla ned Skift-tangenten och klicka i en cell.

TLF

Ett musklick i en cell lägger till den till de redan markerade cellerna. Ett musklick i en markerad cell avmarkerar cellen. Du kan också -klicka cellerna.


Stötta oss!