Anvisningar för LibreOffice Calc

På hjälpsidan för LibreOffice Allmänt finns instruktioner som gäller alla komponenter, till exempel hur du arbetar med fönster och menyer, hur du anpassar LibreOffice, datakällor, galleriet, och dra-och-släpp.

Om du vill ha hjälp om en annan komponent byter du till hjälpen för den modulen med kombinationsfältet i navigeringsfönstret.

Formatera tabeller och celler

Fixera rader eller kolumner som rubriker

Framhäva negativt tal

Celler i valutaformat

Deactivating Automatic Changes

Formatera kalkylblad

Använda automatisk formatering på ett markerat cellområde

Selecting Themes for Sheets

Tilldela format med formel

Använda villkorlig formatering

Ångra direkt formatering av ett dokument

Copying to Multiple Sheets

Markera flera celler

Merge and Unmerge Cells

Formatera tal med decimaler

Användardefinierade talformat

Formatera tal som text

Konvertera text till tal

Infoga och redigera kommentarer

Byta namn på tabeller

Ändra radhöjd eller kolumnbredd

Ändra tabellvyer

Använda avrundade tal

Kopiera endast synliga celler

Kopiera formatering med Hämta format

Infoga radbrytningar i celler

Rotera text

Skriva flera rader text

Upphöjd/nedsänkt text

Infoga specialtecken

Ändra textfärg

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Registrera ändringar

Mata in värden och formler

Ange värden

Räkna med formler

Visa formler eller värden

Ange formler

Kopiera formel

Räkna i tabeller

Beräkna med datum och tid

Beräkna tidsskillnad

Mata in bråk

Mata in tal med inledande noller

Använda flera tabeller

Navigating Through Sheet Tabs

Fylla i data automatiskt baserat på närliggande celler

Använda sorteringslistor

Använda filter

Använda AutoFilter

Applying Advanced Filters

Kopiera endast synliga celler

Mata in matrisformel

Rotera tabeller (transponera)

Användardefinierade funktioner

Mata in referenser

Namnge celler

Känna igen namn som adressering

Referera till celler genom att dra och släppa

Adresser och referenser, absoluta och relativa

Referera till URL:er

Referera till andra tabeller

Mata in matrisformel

Infoga externa data i tabell

Databasområden i tabeller

Definiera ett databasområde

Filtrera cellområden

Sortera data

Utvärdering med datapilot o.s.v.

Pivottabell

Skapa pivottabeller

Redigera pivottabeller

Filtrera pivottabeller

Uppdatera pivottabeller

Ta bort pivottabell

Välja utdataområde för pivottabell

Konsolidering av data

Använda målvärdessökning

Använda multipel räkneoperation

Cellinnehållets validitet

Använda scenarion

Skriva ut och förhandsgranskning

Definiera utskriftsområden i en tabell

Skriva ut tabelldetaljer

Bestämma antal sidor för utskrift

Skriva ut tabeller i liggande format

Skriva ut rad eller kolumn på varje sida

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Import och export av dokument

Öppna och spara Text CSV-filer

Importera och exportera CSV-textfiler med formler

Importera och exportera dBASE-filer

Spara och öppna tabell som HTML

Sending Documents as Email

Öppna dokument som sparats med ett annat format

Spara dokument i andra format

Övrigt

Kortkommandon (tillgänglighet i LibreOffice Calc)

Klistra in innehåll i specialformat

Ändra arbetskatalog

Skydda celler från ändringar

Upphäva cellskydd

Fixera rader eller kolumner som rubriker

Infoga och redigera kommentarer

Rotera tabeller (transponera)

Användardefinierade funktioner

Infoga externa data i tabell

Tvåsiffriga årtal

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Använda linjestilar med hjälp av verktygsraden

Defining Arrow Styles

Definiera linjestil

Recording a Macro

Stötta oss!