Anvisningar för LibreOffice Calc

PÄ hjÀlpsidan för LibreOffice AllmÀnt finns instruktioner som gÀller alla komponenter, till exempel hur du arbetar med fönster och menyer, hur du anpassar LibreOffice, datakÀllor, galleriet, och dra-och-slÀpp.

Om du vill ha hjÀlp om en annan komponent byter du till hjÀlpen för den modulen med kombinationsfÀltet i navigeringsfönstret.

Formatera tabeller och celler

Fixera rader eller kolumner som rubriker

FramhÀva negativt tal

Celler i valutaformat

Deactivating Automatic Changes

Formatera kalkylblad

AnvÀnda automatisk formatering pÄ ett markerat cellomrÄde

Markera teman för tabeller

Tilldela format med formel

AnvÀnda villkorlig formatering

Ångra direkt formatering av ett dokument

Copying to Multiple Sheets

Markera flera celler

Foga samman och dela upp celler

Formatera tal med decimaler

AnvÀndardefinierade talformat

Formatera tal som text

Konvertera text till tal

Infoga och redigera kommentarer

Byta namn pÄ tabeller

Ändra radhöjd eller kolumnbredd

Ändra tabellvyer

AnvÀnda avrundade tal

Kopiera endast synliga celler

Kopiera formatering med HĂ€mta format

Infoga radbrytningar i celler

Rotera text

Skriva flera rader text

Upphöjd/nedsÀnkt text

Infoga specialtecken

Ändra textfĂ€rg

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Registrera Àndringar

Mata in vÀrden och formler

Ange vÀrden

RĂ€kna med formler

Visa formler eller vÀrden

Ange formler

Kopiera formel

RĂ€kna i tabeller

BerÀkna med datum och tid

BerÀkna tidsskillnad

Mata in brÄk

Mata in tal med inledande noller

AnvÀnda flera tabeller

Navigera genom tabellflikar

Fylla i data automatiskt baserat pÄ nÀrliggande celler

AnvÀnda sorteringslistor

AnvÀnda filter

AnvÀnda AutoFilter

Filter: Applying Advanced Filters

Kopiera endast synliga celler

Mata in matrisformel

Rotera tabeller (transponera)

AnvÀndardefinierade funktioner

Mata in referenser

Namnge celler

KĂ€nna igen namn som adressering

Referera till celler genom att dra och slÀppa

Adresser och referenser, absoluta och relativa

Referera till URL:er

Referera till andra tabeller

Mata in matrisformel

Infoga externa data i tabell

DatabasomrÄden i tabeller

Definiera ett databasomrÄde

Filtrera cellomrÄden

Sortera data

UtvÀrdering med datapilot o.s.v.

Pivottabell

Skapa pivottabeller

Redigera pivottabeller

Filtrera pivottabeller

Uppdatera pivottabeller

Ta bort pivottabell

VÀlja utdataomrÄde för pivottabell

Konsolidering av data

AnvÀnda mÄlvÀrdessökning

AnvÀnda multipel rÀkneoperation

CellinnehÄllets validitet

AnvÀnda scenarion

Skriva ut och förhandsgranskning

Definiera utskriftsomrÄden i en tabell

Skriva ut tabelldetaljer

BestÀmma antal sidor för utskrift

Skriva ut tabeller i liggande format

Skriva ut rad eller kolumn pÄ varje sida

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Import och export av dokument

Öppna och spara Text CSV-filer

Importera och exportera CSV-textfiler med formler

Importera och exportera dBASE-filer

Spara och öppna tabell som HTML

Sending Documents as Email

Öppna dokument som sparats med ett annat format

Spara dokument i andra format

Övrigt

Kortkommandon (tillgÀnglighet i LibreOffice Calc)

Klistra in innehÄll i specialformat

Ändra arbetskatalog

Skydda celler frÄn Àndringar

UpphÀva cellskydd

Fixera rader eller kolumner som rubriker

Infoga och redigera kommentarer

Rotera tabeller (transponera)

AnvÀndardefinierade funktioner

Infoga externa data i tabell

TvÄsiffriga Ärtal

Infoga, redigera och spara bitmaps

AnvÀnda linjestilar med hjÀlp av verktygsraden

Definiera linjeslut

Definiera linjestil

Recording a Macro

Please support us!