Fixera rader eller kolumner som rubriker

Om du har långa rader eller kolumner med data som sträcker sig utanför det visningsbara området i bladet så kan du fixera vissa rader och kolumner så att du ser dem när du rullar igenom övriga data.

  1. Markera raden nedanför eller kolumnen till höger om raden eller kolumnen som du vill fixera. Alla rader ovanför eller alla kolumner till vänster om markeringen fixeras.

    Om du vill fixera både horisontellt och vertikalt markerar du den cell som är nedanför raden och till höger om kolumnen som du vill fixera.

  2. Choose View - Freeze Rows and Columns.

    To deactivate, choose View - Freeze Rows and Columns again.

Symbolen Info

If the area defined is to be scrollable, apply the View - Split Window command.


Symbolen Info

Om du vill skriva ut en viss rad på alla sidor i ett dokument använder du kommandot Format - Utskriftsområden - Redigera.


Stötta oss!