Kortkommandon (tillgänglighet i LibreOffice Calc)

Se även förteckningarna över kortkommandon i LibreOffice Calc och LibreOffice i övrigt.

Symbolen Info

Vissa kortkommandotangenter kan vara tilldelade ditt datorsystem. Tangenter som är tilldelade datorsystemet är inte tillgängliga för LibreOffice. Pröva att tilldela olika tangenter antingen för LibreOffice i Verktyg - Anpassa - Tangentbord eller i ditt datorsystem.


Cellmarkeringsläge

Ikon

När markören är i en textruta i en dialogruta som har en minimeraknapp kan du trycka på F2 för att växla till cellmarkeringsläge. Markera cellerna och tryck på F2 igen för att visa dialogrutan.

I cellmarkeringsläge kan du använda tangentbordet för att markera celler.

Kontrollera dispositionen

Du kan använda tangentbordet i Disposition:

Markera ett ritobjekt eller en bild

  1. Välj Visa - Verktygsrader - Ritverktyg om du vill öppna verktygsraden Ritverktyg.

  2. Tryck på F6 tills verktygsraden Ritobjekt är markerad.

  3. Om markeringsverktyget är aktivt trycker du på +Enter. Det kommandot markerar det första ritobjektet eller bilden i tabellen.

  4. Med +F6 kan du ge dokumentet fokus.

    Nu kan du använda Tabb för att markera nästa ritobjekt/bild och Skift+Tabb för att gå till föregående objekt.

Stötta oss!