Mata in tal med inledande noller

Det finns följande möjligheter om du vill mata in heltal med inledande nollor:

Om du vill använda ett numeriskt format för en kolumn med tal i textformat (t.ex. att texten "000123" blir talet "123"), gör du så här:

  1. Markera kolumnen där talen i "textformat" står. Sätt kolumnens cellformat till "tal"

  2. Välj Redigera – Sök och ersätt

  3. In the Find box, enter ^[0-9]

  4. In the Replace box, enter &

  5. Markera Reguljärt uttryck

  6. Markera Bara markering

  7. Klicka på Ersätt alla.

Stötta oss!