Spara och öppna tabell som HTML

Spara tabell som HTML

I LibreOffice Calc sparas alla blad i ett Calc dokument tillsammans som ett HTML dokument. I början av HTML dokumentet läggs automatiskt en rubrik och en lista med länkar till som leder till enskilda blad i dokumentet.

Tal skrivs som visat. Dessutom skrivs det exakta interna värdet i HTML-taggen <SDVAL> så att du kan räkna med de exakta värdena när du har öppnat HTML dokumentet med LibreOffice.

  1. Om du vill spara det aktuella Calc dokumentet som HTML väljer du Arkiv - Spara som.

  2. Välj filtypen "HTML-dokument (LibreOffice Calc)" i listrutanFiltyp i området med andra filter för LibreOffice Calc.

  3. Ange ett Filnamn och klicka på Spara.

Öppna tabell som HTML

I LibreOffice finns flera filter som du använder för att öppna HTML-filer. Du markerar dem under Arkiv - Öppna i listrutan Filformat:

Stötta oss!