Mata in bråk

Du kan mata in ett bråktal i en cell och använda det för beräkning.

Om du skriver "0 1/2" kommer de tre tecknen 1, / och 2 att ersättas med ett enda tecken. Samma sak gäller för 1/4 och 3/4. Hur ersättningen går till anges på fliken Verktyg - Alternativ för autokorrigering - Alternativ.

Om du vill visa bråktal med flera siffror som t.ex. "1/10" måste du ändra cellmallen till bråktalsläge för flera siffror. Öppna snabbmenyn för cellen och välj Formatera celler. Markera "Bråk" i fältet Kategori och markera sedan "-1234 10/81". Sedan kan du mata in bråk som exempelvis 12/31 och 12/32. Bråken reduceras dock till minsta nämnare så det sista exemplet visas som 3/8.

Stötta oss!