Ange formler

Du kan ange formler på flera sätt: med hjälp av ikoner, med hjälp av tangentbordet eller genom att kombinera båda metoderna.

  1. Klicka på cellen där du vill mata in formeln.

  2. Click the Formula icon on the Formula Bar.

    Du ser nu ett likhetstecken på inmatningsraden och kan börja att mata in formeln.

  3. Avsluta inmatningen genom att trycka på Retur eller klicka på ikonen Överta. Om du vill avbryta inmatningen och ignorera innehållet på inmatningsraden trycker du på Esc eller klickar på ikonen Ignorera.

Du kan också mata in värden och formler direkt i cellerna, även om du inte kan se markören. Alla formler måste börja med ett likhetstecken.

Du kan även trycka på någon av tangenterna + och - på det numeriska tangentbordet, för att påbörja en formel. NumLock måste vara aktiverat. Tryck till exempel på följande tangenter i angiven följd:

+ 5 0 - 8 Retur

Resultatet 42 visas i cellen. Cellen innehåller formeln =+50-8.

Symbolen Info

Om du redigerar en formel med referenser så markeras referenserna och de associerade cellerna med samma färg. Nu kan du ändra storlek på referensens kantlinje med musen, och referensen i formeln som visas på inmatningsraden ändras också. Visa referenser i färg kan inaktiveras under LibreOffice Calc – Vy.


Symbolen Tips

Om du vill visa beräkningen av enskilda element i en formel markerar du respektive element och trycker på F9. I till exempel formeln =SUMMA(A1:B12)*SUMMA(C1:D12) markerar du avsnittet SUMMA(C1:D12) och trycker på F9 när du vill visa delsumman för det här området.


Om det blir fel i formeln du skapar visas en felkod i den aktiva cellen.

Stötta oss!