Kopiera formel

Det finns flera sätt att kopiera en formel. En rekommenderad metod är följande:

  1. Markera cellen som innehåller formeln.

  2. Välj Redigera - Kopiera eller tryck på + C om du vill kopiera den.

  3. Markera cellen som formeln skall kopieras till.

  4. Välj Redigera - Klistra in eller tryck på +V. Formeln placeras i nästa cell.

Om du vill kopiera en formel till flera celler finns det ett snabbt och enkelt sätt att kopiera till intilliggande cellområden:

  1. Markera cellen som innehåller formeln.

  2. Klicka nere till höger i den framhävda ramen som omger cellen och håll ner musknappen. Muspekaren blir till ett hårkors.

  3. Dra neråt eller till höger med nertryckt musknapp över cellerna som du vill kopiera formeln till.

  4. Släpp musknappen. Formeln kopieras till cellerna och anpassas automatiskt korrekt.

Om du inte vill att värden och texter ska justeras automatiskt, håller du ned -tangenten medan du drar. Formler justeras dock alltid.

Stötta oss!