Användardefinierade talformat

Du kan definiera dina egna talformat för att visa numeriska värden i LibreOffice Calc.

Så här gör för att t.ex. visa talet 10 200 000 som "10,2 miljoner":

  1. Markera de celler där du ska använda den nya användardefinierade formateringen.

  2. Välj Format - Cell - Tal.

  3. Välj "Användardefinierad" i listan Kategorier.

  4. I textrutan Format skriver du följande kod:

    0,0,, "miljon"

  5. Klicka på OK.

I den här tabellen visas effekterna av avrundning, tusentalsavgränsare ( ), decimalkomman (,) och platshållarna # och 0.

Tal

,#,, "miljon"

0,0,, "miljon"

#,, "miljon"

10200000

10,2 miljoner

10,2 miljoner

10 miljoner

500000

0,5 miljoner

0,5 miljoner

1 miljoner

100000000

100, miljon

100,0 miljoner

100 miljoner


Stötta oss!