Formatera tal med decimaler

Mata in ett tal i tabellen, till exempel 1234,5678. Det här talet visas i standardformatet för tal, d.v.s. med två decimaler. Du ser därför 1234,57 när du bekräftar din inmatning. Men internt behåller talet sina fyra decimaler efter decimaltecknet och avrundas bara när det visas i dokumentet.

Så här formaterar du tal med decimaler:

  1. Placera markören vid talet och välj Format - Cell för att öppna dialogrutan Formatera celler.

  2. Klicka på fliken Tal. Nu ser du ett urval av talformat. Nere till höger i dialogrutan ser du en förhandsgranskning av hur ditt aktuella tal skulle se ut om du väljer ett visst format.

Ikon

Om du bara vill ändra antalet decimaler som visas, är det enklast att använda ikonen Talformat: lägg till decimal eller Talformat: ta bort decimal på verktygsraden Formatering.

Stötta oss!