Formatera kalkylblad

Formatera text i ett kalkylblad

  1. Markera texten som du vill formatera.

  2. VÀlj textattribut pÄ verktygsraden Formatering. Du kan ocksÄ vÀlja Format - Cell. Dialogrutan Formatera celler visas nÀr du vÀljer olika textattribut pÄ fliken Teckensnitt.

Formatera tal i ett kalkylblad

  1. Markera cellerna dÀr du vill Àndra talvisning.

  2. Om du vill formatera tal i standardvalutaformatet eller som procent anvÀnder du ikonerna pÄ verktygsraden Formatering. NÀr det gÀller andra format vÀljer du Format - Cell. Du kan vÀlja ett förinstÀllt format eller definiera ett eget under fliken Tal.

SÄ hÀr formaterar du kanter och bakgrund för celler och sidor

  1. You can assign a format to any group of cells by first selecting the cells (for multiple selection, hold down the key when clicking), and then activating the Format Cells dialog in Format - Cells. In this dialog, you can select attributes such as shadows and backgrounds.

  2. Om du vill formatera hela utskriftssidan vÀljer du Format - Sida. Du kan sedan till exempel mata in sidhuvud och sidfot som visas pÄ varje sida vid utskrift.

Symbolen Info

En bild som du har lÀst in med Format - Sida - Bakgrund visas bara vid utskrift eller i förhandsgranskning. Om du ocksÄ vill visa bakgrundsbilden pÄ skÀrmen, infogar du den genom att vÀlja Infoga - Bild - FrÄn fil och placerar bilden bakom celler genom att vÀlja Format - Placera - I bakgrunden. AnvÀnd Navigator nÀr du markerar bakgrundsbilden.


Please support us!