Söka och ersätta i Calc

Du kan söka efter ord, formler och formatmallar i kalkylblad. Du kan gå från ett resultat till nästa, markera alla matchande celler samtidigt och sedan använda ett annat format, eller ersätta cellinnehållet med annat innehåll.

Dialogrutan Sök och ersätt

Celler kan innehålla text eller tal som matats in direkt precis som i ett textdokument. Men celler kan även innehålla text eller tal som resultat av en beräkning. Om en cell t.ex. innehåller formeln =1+2 visar den resultatet 3. Du måste bestämma om du ska söka efter 1 respektive 2 eller söka efter 3.

Söka efter formler eller värden

I dialogrutan Sök och ersätt kan du ange om du söker efter en del av en formel eller resultatet av en beräkning.

  1. Välj Redigera - Sök och ersätt om du vill öppna dialogrutan Sök och ersätt.

  2. Klicka på Fler alternativ om du vill utöka dialogrutan.

  3. Markera "Formler" eller "Värden" i listrutan Sök i.

Med "Formler" kan du söka efter alla delar av en formel.

Med "Värden" kan du söka efter resultatet av beräkningar.

Symbolen Info

Cell contents can be formatted in different ways. For example, a number can be formatted as a currency, to be displayed with a currency symbol. These symbols are included in searches when the Formatted Display search option is activated.


Söka efter text

  1. Välj Redigera - Sök och ersätt om du vill öppna dialogrutan Sök och ersätt.

  2. Enter the text to find in the Find text box.

  3. Klicka på antingen Sök eller Sök alla.

När du klickar på Sök markerar Calc nästa cell som innehåller texten som du angett. Du kan läsa och redigera texten och sedan klicka på Sök igen om du vill fortsätta till nästa cell som innehåller texten.

  1. Om du har stängt dialogrutan kan du trycka ett kortkommando (+Shift+F) för att söka efter nästa cell utan att öppna dialogrutan.

  2. By default, Calc searches the current sheet. Check the All sheets box to search through all sheets of the document.

När du klickar på Sök alla markerar Calc alla celler som innehåller det du angett. Nu kan du t.ex. ange alla celler som hittats med fetstil eller använda en cellformatmall för alla celler samtidigt.

Navigator

  1. Välj Visa - Navigator om du vill öppna Navigator-fönstret.

Navigator är huvudverktyget för att söka efter och markera objekt.

Du använder Navigator för att infoga objekt och länkar i samma dokument eller från andra öppna dokument.

Stötta oss!