Använda filter

Med filter och specialfilter kan du se till att bara vissa rader (poster) i ett dataområde visas. Det finns flera sätt att använda filter i kalkylbladen i LibreOffice.

  1. Du kan använda AutoFilter-funktionen för att bara visa de dataposter som har samma post i ett datafält.

  2. I dialogrutan Standardfilter kan du definiera områden som innehåller värden i vissa datafält. Du kan använda standardfilter och koppla villkoren till någon av de logiska operatorerna OCH respektive ELLER.

  3. Om du använder specialfilter kan du ange upp till åtta villkor I sådana fall anger du villkoren direkt i bladet.

Symbolen Tips

När du vill ta bort ett filter klickar du i det område som filtret tillämpades på och väljer sedan Data - Filter - Nollställ filter.


Symbolen Info

När du markerar flera filtrerade rader kan denna markering innehålla såväl synliga rader som rader som döljs av filtret. Om du därefter tillämpar formatering eller raderar de markerade raderna tillämpas åtgärden endast på de synliga raderna (de dolda raderna påverkas inte).


Symbolen Info

Detta är motsatsen till rader som du döljer manuellt genom kommandot Format - Rader - Dölj rader. Manuellt dolda rader tas bort när du raderar ett markerat avsnitt som innehåller dem.


Stötta oss!