AnvÀnda filter

Med filter och specialfilter kan du se till att bara vissa rader (poster) i ett dataomrÄde visas. Det finns flera sÀtt att anvÀnda filter i kalkylbladen i LibreOffice.

  1. Du kan anvÀnda AutoFilter-funktionen för att bara visa de dataposter som har samma post i ett datafÀlt.

  2. I dialogrutan Standardfilter kan du definiera omrÄden som innehÄller vÀrden i vissa datafÀlt. Du kan anvÀnda standardfilter och koppla villkoren till nÄgon av de logiska operatorerna OCH respektive ELLER.

  3. Om du anvÀnder specialfilter kan du ange upp till Ätta villkor I sÄdana fall anger du villkoren direkt i bladet.

Symbolen Tips

NÀr du vill ta bort ett filter klickar du i det omrÄde som filtret tillÀmpades pÄ och vÀljer sedan Data - Filter - NollstÀll filter.


Symbolen Info

NÀr du markerar flera filtrerade rader kan denna markering innehÄlla sÄvÀl synliga rader som rader som döljs av filtret. Om du dÀrefter tillÀmpar formatering eller raderar de markerade raderna tillÀmpas ÄtgÀrden endast pÄ de synliga raderna (de dolda raderna pÄverkas inte).


Symbolen Info

Detta Àr motsatsen till rader som du döljer manuellt genom kommandot Format - Rader - Dölj rader. Manuellt dolda rader tas bort nÀr du raderar ett markerat avsnitt som innehÄller dem.


Please support us!