Copying to Multiple Sheets

I LibreOffice Calc kan du infoga värden, text eller formler som kopieras samtidigt till andra markerade tabeller i dokumentet.

Stötta oss!