Markera teman för tabeller

I LibreOffice Calc finns en uppsättning fördefinierade formateringsteman som du kan använda för dina kalkylblad.

Du kan inte lägga till teman i Calc och de som finns kan inte ändras. Däremot kan du ändra formaten efter att du använt dem i kalkylbladet

Innan du formaterar en tabell med ett tema måste du använda minst en användardefinierad cellmall för cellerna i tabellen. Sedan kan du ändra cellformateringen genom att markera och använda ett tema i dialogrutan Temaurval.

To apply a custom cell style to a cell, you can open the Styles window and, in its lower list box, set the Custom Styles view. A list of the existing custom defined cell styles will be displayed. Double click a name from the Styles window to apply this style to the selected cells.

Så här använder du ett tema för ett kalkylblad:

 1. Klicka på ikonen Temaurval på verktygsraden Verktyg.

  Symbol

  Temaurval

  The Theme Selection dialog appears. This dialog lists the available themes for the whole spreadsheet and the Styles window lists the custom styles for specific cells.

 2. I dialogrutan Temaurval markerar du temat som du vill använda för kalkylbladet.

 3. Klicka på OK.

  Så fort du har markerat ett annat tema i dialogrutan Temaurval kommer några av egenskaperna för den användardefinierade mallen att användas för det aktuella kalkylbladet. Ändringarna blir omedelbart synliga i kalkylbladet.

Stötta oss!